För att säkerställa att ferna.se får obegränsad tillgång till korrekt mätdata använder vi förutom täckningskollen även cellmapper.net. Programvaran är givetvis gratis och utvecklas av en grupp i ett öppet forum. Cellmapper är ett globalt projekt som är helt operatör- och tillverkaroberoende.

All insamlad data lagras i telefonen och vi överför den senare till vårt GIS-system som gör medelvärdesberäkningar och sållar bort mätningar som verkar felaktiga. Ett vanligt fel är att telefonen mäter felaktigt samtidigt som du pratar i den. Därför gör vi mätningar med telefoner som inte används för samtal.

En viktig del av mätningen är att positionen fastställs korrekt, därför används en extern GPS/GNSS mottagare med hög precision. 

Det krävs minst 12 mätningar för att få en komplett karta, en mätning ute och en i fordon. För inomhustäckning måste mätningar göras helt manuellt.

    2G 3G 4G
1 Telia x   x
2 3    x  
4 Sweden      
5 Sweden 3G   x  
7 Tele2      
8 Telenor      
10 Spring Mobil      
24 Net4Mobility   x x

Det är ett virrvarr av operatörer, mastägare och virtuella operatörer i näten, nedanstående tabell ger en förklaring hur det ser ut i maj 2014.

  2G   3G   4G
  Telia
Net4Mobility
  3GIS
Svenska UMTSnät
Telia
3
  Telia
3
Net4Mobility
           
           

Net4Mobility ägs gemensamt av Tele2 och Telenor.
Svenska UMTSnät ägs gemensamt av Telia och Tele2.
3GIS ägs av Net4Mobility och 3.
Net 1 är ett fristående bolag och är inte med i våra mätningar. Spring Mobil arbetar i stadsmiljö och är inte heller med i våra mätningar.

beachparty_2007_118

Det är blir två år sedan vi hade Beachparty. Kenneth, redaktören och säkert många fler tycker det är dags för en ny folkfest i Färna.

Om det finns ett intresse så sätter vi ihop en liten arbetsgrupp och planerar vidare. En tänkbar helg är den 31:a Juli.

» Bilder från tidigare Beachparty