.

.

 

 

.

.

 

"Det var något speciellt med Råsen, skogsjön, där man trivdes och dit man alltid ville komma tillbaka. Den låg inte mer än 5 km fågelvägen österut från Gunnilbo, men den var helt omsluten av skog och sommartid ledde endast steniga och slingrande gångstigar dit."

Ur boken: En 90 årings ungdomsminnen från Ferna Järnbruk i bergslagen av Knut Strand