mc-liten-145px
[2010-07-07] Vägföreningen har slått gräset i Färna. 6:45 drog Gottlands entrepenad igång. Nu är det fint och öppet igen.