329654 46-450-250

I Färna låg under andra världskriget ett stort läger för norska flyktingar. Här fanns det cirka 30 baracker en gymnastiksal, sjukstuga, stall, matsal, bageri och ammunitionsförråd.

 430308 n norskar i farna 44-450x250

Som mest fanns här 1100 norrmän samlade för så kallad polisutbildning. Deras närvaro innebar förstås ett kraftigt uppsving för det lilla samhället med 250 invånare. Affärslivet blomstrade och flera förbättringar genomfördes, bland annat den nuvarande gatubelysningen.

 329659 50-450x250

Efter krigsslutet kom lägret för en tid att användas som flyktingförläggning för judar som överlevde nazisternas koncentrationsläger.

329667 50-450x250

Ett 40-tal läger upprättades under sommaren och hösten 1943. Varje lägerperiod omfattade flera veckor, under vilka undersökning av militär lämplighet, fysisk träning och rekrytering kunde ske. Det var inte obligatoriskt att ansluta sig till ”polisutbildning”, men norrmännen ställde upp på detta i stor utsträckning. Hälsolägren sorterade under socialdepartementet där Gustav Möller var statsråd. I handläggningen av ärenden om "Polistrupperna" medverkade ofta Tage Erlander. I Färna fanns Finnmarksbataljonen.

Nedan finns en karta som visar lägrets omfattning 1945. Redan året efter började vissa baracker att rivas. Idag finns endast några enstaka spår kvar i naturen där vattenanslutningar fanns. Barackerna var snabba att demontera eftersom de var skruvade ihop av moduler. De fraktades till Köping där de försvann iväg med järnväg. Några baracker blev kvar i Färna.

Bilder från Henry Hedlunds arkiv via www.bygdeband.se

Nordöst om Färna finns jaktområdet som kallas Gudmundstjärn. I markerna finns älg och fågel. Det finns 60 pass i området.

2014 digitaliserade jag deras jaktkarta utifrån relativt dåliga underlag. När andan faller på kommer jag att mäta in några pass med egen GPS för att få exakta positioner.

2014-04-06-bp-101-450px

Boulplanen ligger centralt i byn. Ett förslag finns att komplettera med lekpark, ett bra förslag för att få en samlingspunkt i byn. 

2014-04-06-gbo-an-101-450p

Gunnilboån är en fin å som passar utmärkt för kajak eller kanadensare. Tack vare Curt, Gerald och Ronny är den rensad och paddlingsbar igen.

gunnilboan-450px

Längs ån är det ett rikt fågelliv och med lite tur och skicklighet får du även se bäver. Åtminstone syns tydliga spår efter honom.

2014-04-06-gbo-an-102-230p 

Under flera år har det varit svårt att paddla och ro i Gunnilboån. Det har krävts flera lyft för att komma förbi träd som bävern fällt. 

Med hjälp av vinsch, båt, motorsåg och mycket hårt arbete är det framkomligt igen.

   

2014-04-07-CA-IMG 2821-450

» Publikation från Naturvårdsveket skriven av Limnodata

stigarDet finns många spännande stigar och vägar. De flesta utgår från området runt Herrgården. Allt eftersom kommer fler och fler stigar att digitaliseras.

Här kan du hämta snart hem KML och GPX-spår till din GPS eller till Google Earth

 

Stigar runt Färna, KML GPX