Uder andra världskriget blommade Färna upp med sitt militärläger för norska motståndsmän. Som mest fanns 1100 inneboende.

 

Norska polistrupperna i SverigePolistrupperna ( på norska: Polititroppene, eller Reservepolitiet) var en medvetet vilseledande beteckning på de norska arméförband som uppsattes i Sverige under andra världskriget, en täckmantel helt enkelt. Även utbildning av kustartillerister förekom och betecknades då som "hamnpoliser".Norge ockuperades av tyska trupper den 9 april 1940.

Efter två månaders kamp kapitulerade den norska armén. Arméns militära utrustning övertogs då av tyskarna, med mindre undantag för viss utrustning som norska förband förde med sig vid internering i Sverige. Under krigets kom uppemot 50.000 – 60.000 norska flyktingar över gränsen in till Sverige. Många var män i värnpliktig ålder. Med denna flyktingskara som grund rekryterades, utbildades och utrustades många av de norska unga männen till en norsk styrka i Sverige. Den norska truppen i Sverige uppgick vid krigsslutet till cirka 13.500 man beredda till insats på divisionsnivå samt ytterligare några tusen som befann sig under utbildning. Totalt utbildades drygt 15.000 man.

Denna militära utbildning genomfördes i samförstånd mellan den svenska samlingsregeringen och den norska exilregeringen i England. Som ett uttryck för Norges tacksamhet för Sveriges utbildning och utrustning av polissoldaterna överlämnade kung Olav 1983 en minnessten till kung Carl XVI Gustaf. Minnesstenen Norges tack ligger vid Folke Bernadottes väg, som går längs med Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm.

Exempel på läger i Sverige:

  • Vid Mälsåkers slott på Selaö utanför Strängnäs inrättades en skjutplats och befälsskola, senare även artilleriutbildning.
  • Kommandoträningsläger på Ählby, Ekerö, i Mälaren, väster om Stockholm.
  • Befäls-, signalist- och vapenteknikerutbildning vid Runsten ("Torpet") utanför Johannesberg, Gottröra i Uppland.
  • Finnmarksbataljonen tränades vid Färna bruk, utanför Västerås

Mer om historiken kring norska och danska polistrupper i Sverige finns att läsa via länken.  

Källa: hemsidan Militaria av Hans Högman