bredbandsbyn 1920

Arbetsgruppen i Stjärnviks bygdeförening arbetar nu för fullt för att få till stånd markavtal och leta bra sträckningar. Dessutom pågår arbetet med ansökan till länsstyrelsen. Det händer mycket i stugorna just nu.

Bredbandsmöte 15 mars i Bysala hembygdsgård! 

 

[Uppdaterad 2016-03-13] Nu har vi 42 anmälda fastigheter. Vi har 5 som inte bestämt sig ännu. Vi kommer att ta emot anmälningar fram till och med måndag kl 12.00.

Vårt område sträcker sig från Ronny Hedlunds Asplunda i norr, till Yngve Lorenz Sunnansjö i söder. Getbro i Väster och Furbyn i Öster.

» Täckningsområde Färna

Inom vårt område ser vi att 100% av fastigheterna kan ansluta sig om de vill, det är det viktigaste inför framtiden när kopparledningarna är nedplockade.

Antalet fiberintresserade ökar och vi har nått målet som gör att vi kan söka bidraget. Senast 10:e mars måste vi ha skriftlig beställning.

  • Fastigheter som vill ha fiber: 34
  • Fastigheter som ännu inte har bestämt sig: 10 (7)
  • Fastigheter som inte är intresserade av fiber: 13

Det som är oroväckande är att hyresvärdarna inte vill ansluta sina fastigheter, det är naturligtvis kostnaden som avskräcker. Trots att det höjer värdet på fastigheten och naturligtvis blir enklare att hyra ut om det finns fiber är intresset svagt.

Fastigheter med mer än 3 lägenheter kan förhandla direkt med IP-only om anslutningskostnad, så fort vi har klart med kontaktperson kommer hyresvärdar att kontaktas.

» Stjärnviks bygdeförening

Nu alldeles snart kommer beställningsblankett i din brevlåda från IP-Only Mälardalen. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som behövs. 

» IP-Only Mälardalen

Du behöver inte betala nu, det är först när rör är nedgrävda, fiber blåst och anslutningen fungerar som du behöver betala.

Det är dock viktigt att du betalar in medlemsavgift till Stjärnviks bygdeförening.

 

Du kan kontakta oss fiberambassadörer om du inte anmält ditt intresse!

  • Susanne Karlsson, 070-360 16 77
  • Anders Enbom, 070-313 34 23
  • Kurt Adolfsson, 070-644 48 58
  • Marnix Bijl, 076-262 53 87
  • Steve Henriksson, 076-137 21 47

2016-02-20 var det stormöte i Stjärnvik för att besluta om de ska gå in med ansökan till Länsstyrelsen för att starta projektet. Steve och Solveig är med och lyssnar.

Hembygdsföreningen var med på mötet och det var stor uppslutning av positiva människor. Allt är klart för att köra igång med avtalsskrivning. För att få teckna avtalet måste du vara med i Stjärnviks Byalag (100:-) eftersom det är byalaget som ansöker om bidrag från Länsstyrelsen.

Läsvarda dokument:

» Avsiktsförklaring Stjärnvik Bynet

» Fiber till vår bygd

» Broschyr - Varför ansluta sig till fibernät

» Info om IPOnly och ByNet

» Avtalsförslag (det som gäller för Dalarna)

 

Mer information finns på:

» Byalagsportalen