Foto: Stefan Toterud, Sveaskog.
Ekopark Färna innehåller värdefulla skogsmiljöer där många hotade arter trivs. Speciellt för området är den livskraftiga asp-populationen. Asparna växer i en så kallad aspklon (många aspar som växer nära varandra och delar rotsystem) och kan omfatta 40 000 stammar och bli 1000-tals år gammal; världens största organism!

Text
© Sveaskog

» Till Sveaskogs webbplats