Skogen är en stor tillgång i Sverige, både i reda pengar när den säljs som virke eller eldas i flisvärmeverk. Men skogen har ett stort värde för turism och rekreation också.  

» Avverkningar söder om Färna

» Avverkningar norr om Färma

» Avverkningsanmälan kml-fil gör Google Earth

Skogsstyrelsen sammanställer alla anmälningar om avverkning och presenterar det i kartform. Du kan själv söka avverkningar i området på deras webbplats.

» Skogsdataportalen