IP-only har haft avstämningsmöte med kommunen och vägföreningarna den 6 april. Bland annat diskuterades utbyggnaden i Färna-Stjärnvik-Oti. Anslutningsgraden är 60% vilket är bra. Det blir ett nytt markägarmöte den 16 maj där markavtal ska diskuteras. Det är fortfarande inte klart med Sveaskog, men de är positivt inställda.

Per Westlund är byggansvarig på ByNet och hoppas att grävningarna kan komma igång i augusti. Det är långa sträckor som ska schaktas ur, nästan 9 mil är det beräknat. Det lär ju dröja några månader innan allt är i marken.

Från Färna var Malin Friback, Anders Enbom och Steve Henriksson med.