För att göra gamla dokument mer tillgängliga har jag börjat scanna det som är maskinskrivet. Dokumenten maskinbearbetas till PDF och texttolkas, automatiken är inte helt tillförlitlig så det kräver en hel del korrigering.

Dokumenten kan innehålla stavfel som finns på originalet eller tillkommer vid inskrivning