329654 46-450-250

I Färna låg under andra världskriget ett stort läger för norska flyktingar. Här fanns det cirka 30 baracker en gymnastiksal, sjukstuga, stall, matsal, bageri och ammunitionsförråd.

 430308 n norskar i farna 44-450x250

Som mest fanns här 1100 norrmän samlade för så kallad polisutbildning. Deras närvaro innebar förstås ett kraftigt uppsving för det lilla samhället med 250 invånare. Affärslivet blomstrade och flera förbättringar genomfördes, bland annat den nuvarande gatubelysningen.

 329659 50-450x250

Efter krigsslutet kom lägret för en tid att användas som flyktingförläggning för judar som överlevde nazisternas koncentrationsläger.

329667 50-450x250

Ett 40-tal läger upprättades under sommaren och hösten 1943. Varje lägerperiod omfattade flera veckor, under vilka undersökning av militär lämplighet, fysisk träning och rekrytering kunde ske. Det var inte obligatoriskt att ansluta sig till ”polisutbildning”, men norrmännen ställde upp på detta i stor utsträckning. Hälsolägren sorterade under socialdepartementet där Gustav Möller var statsråd. I handläggningen av ärenden om "Polistrupperna" medverkade ofta Tage Erlander. I Färna fanns Finnmarksbataljonen.

Nedan finns en karta som visar lägrets omfattning 1945. Redan året efter började vissa baracker att rivas. Idag finns endast några enstaka spår kvar i naturen där vattenanslutningar fanns. Barackerna var snabba att demontera eftersom de var skruvade ihop av moduler. De fraktades till Köping där de försvann iväg med järnväg. Några baracker blev kvar i Färna.

Bilder från Henry Hedlunds arkiv via www.bygdeband.se