Nordöst om Färna finns jaktområdet som kallas Gudmundstjärn. I markerna finns älg och fågel. Det finns 60 pass i området.

2014 digitaliserade jag deras jaktkarta utifrån relativt dåliga underlag. När andan faller på kommer jag att mäta in några pass med egen GPS för att få exakta positioner.