2014-04-06-bp-101-450px

Boulplanen ligger centralt i byn. Ett förslag finns att komplettera med lekpark, ett bra förslag för att få en samlingspunkt i byn.