Här samlar vi Hembygdsförbundets veckobrev.

 Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanland.

Vi arrangerar, själva eller i samarbete med andra, seminarier, föredrag, utbildningar, utställningar och exkursioner.

Vi ger ut en årsbok och tidningen Spaning i samarbete med Västmanlands läns museum.

Vi är samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening.

 

I Västmanlands län är 48 föreningar anslutna till Hembygdsförbundet. Den äldsta, Sala Hembygds och Fornminnesförening, startades redan 1912. Den yngsta, Föreningen Ångkraftverkets vänner, började sin verksamhet år 2002.

Hembygdsförbundet har sitt kansli i Västmanlands läns museum på Karlsgatan 2 i Västerås.