humlestang-glava-mindreJag har funderat länge, och faktiskt saknat det häromkring, En Humlestång. Det fanns på många gårdar förr i tiden, och under en period var det till och med tvång att odla humle.

I Kristoffers landslag från 1442 står att "Alle hemman böra humlegård hafwa, och lägge bonde goda rötter till fyratijo stänger hvart år, till dess de blifva tuhundrade vid ett helt hemman."

Humle lockar många insekter och även fåglar. Kottarna kan användas till te och dekokter för att stilla sömnproblem, magont, yrsel och allt annat.

Nu finns det rotskott med från mitt hem i Värmland, och förhoppningsvis kan vi få en egen humlestång vid Hembygdsgården.

Den måste bo långt från andra växter, och ha gräsmatta runtomkring, för den växer som ett ogräs, säger Pappa och många andra. Det måste vara lättskött om vi ska ha den.

Det är så lång bild så jag vet inte vad jag ska skriva...

En länk:

» Wikipedia om Humle

 Googla gärna på humle!