hembgarden-101-250px

För att få en kontinuitet i Hembygdsgårdens skötsel av både byggnader och mark så kommer vi att upprätta en enkel skötselplan. En plan med helt enkla instruktioner hur vi ska hantera sly, vilka trädslag som ska bevaras, vilken färg ska vi använda till dasset, med mera.

Helt klart är att både hembygdsgården och logen behöver en strykning med rödfärg.

Vi kommer att hämta in information från Sveaskog, Länsstyrelsen och kommunens miljöenhet. Samt kanske det viktigaste, våra lokala resurser.

Det vi börjar med är att kartera området med professionell mätutrustning som ger koordinater med centimeterprecision.

Följ vårt arbete här på hemsidan!

karta-fab-detalj-101.1

2013-04-26 Påbörjat kartering av området. Några få inmätningar för att kontrollera noggranhet på GPS och överenstämmelse med Metrias grundkarta. Tyvärr vacklar GPS-mätningarna nästan +-30 cm. Utifrån Metrias punkter för fastighetsgräns kommer ytterligre en till två fixpunkter att etableras för mätningar med okulära instrument. Nästa vecka kommer RTK-mätningar att testas, då borde det bli något mindre fel.

2013-04-29 Kartan är lite uppdaterad, och jag har lagt på ett rutnät så att vi mäta in saker på det gamla hederliga sättet med linjal och gradskiva. Det visade sig att fastighetsgränsen är tillförlitlig, men det kan vara fel på övrig data från Metria. Det kan vara en felleverans, eller så har mitt kartprogram konverterat fel.

2013-05-03 Jag har tillsammans med Kurt Adolfsson gjort en snabb inventering av området. Under dagen sker en bättre kartering av området. Men redan nu har vi hittat många spännande saker. Vår tomt är spännande med berg, våtmark och betesmark.

» Karta

2013-05-05 Städdag, det blev inte så mycket klokhet runt den gamla grunden eller slagghögen. Björn Enbom har en teori om att det tippats sekunda slaggstenar i slänten, vilket inte är orimligt. Slaggstenarna är fina, men kanske inte helt perfekta för att bygga med. Arbetet med att röja bort gran påbörjades. Området mellan vägarna är betydligt ljusare och känns mer öppet. Hjalle kommer att fortsätta arbetet med motorsågen, jag kommer att använda busksaxen.

2013-05-09 Hjalle har röjt rejält, Marnix och jag släpar undan grenar. Vi kommer att fälla två björkar som börjar se lite sjuka ut. Nu börjar vi se hur det kan se ut. Men vi tar det sakta men säkert, dels för att inte slita ut oss, men vi måste också se bilden växa fram.

2013-05-16 Kurt är på väg till Göranssons Färg i Sundborn. Där finns det äkta rödfärg och mycket kunskap. Vi räknar med att måla om hela hembygdsgården i sommar, samt delar av logen. Vi beräknar att det behövs 100 liter färg. 3750:- plus en del material. Men det är en nvestering som håller i minst 10 år.

2013-05-29. Det har varit lugnt på mätfronten ett tag men idag hade jag med GPS, mäthjul, Ipren och Otrivin ut i fält. Jag har misstänkt att Metrias karta inte riktigt stämmer. Jag har därför sammanställt mätningar av vägen från ett antal turer till fots och med fyrhjuling. Data som visas i nuvarande karta är inte korrigerad. Men med Swepos korrektion och ett medianvärde från turerna kommer vägmitten att ligga inom 1 dm. Vägmitten är viktig för det blir enklare för oss att mäta in övriga tomten. Dessutom blir kvarnstenen en lokal fixpunkt. Det innebär att mätningar utgår från den, om det visar sig att den ligger fel, så ligger hela vår karta fel, men korrigerar jag kvarnstenen så stämmer allt annat också.

2013-06-08 Gräsklippning och kartritning. Gräset växer så det räcker inte med klippning varannan vecka, men det går ganska snabbt, och det blir inte så många gånger innan det lugnar ned sig.