Tack alla besökare och medlemmar för en underbar midsommar. Hjalle serverade korv, Joyce serverade glass, Elisabeth och Gun-Marie var fiskdammsföreståndare, Malin med Sune Häst traskade outtröttligt fram och tillbaka på vägen med barnen. För musiken stod Johan, Viola och Susanne, Linnea hjälpte till med dansen. Allt som allt var det drygt 110 personer som besökte oss.

» Några bilder

 

Joyce la hela sin själ på att fixa loftboden. Vi la extra energi på att röja buskar och sly runt området. I år blev det rejält röjt under äppelträden, så vi får som en extra gräsmatta att mysa på till midsommar. Stort tack till alla som var med!

Skogen är en stor tillgång i Sverige, både i reda pengar när den säljs som virke eller eldas i flisvärmeverk. Men skogen har ett stort värde för turism och rekreation också.  

» Avverkningar söder om Färna

» Avverkningar norr om Färma

» Avverkningsanmälan kml-fil gör Google Earth

staddag 2017

Vi samlades vid Bouleplan kl 10 och tog en fika. Vi delade upp oss i 4 städlag och gav oss ut i snålblåsten. Städområdet sträcker sig från vattenverket i norr till Solmyrakorset i söder. Hembygdsgården, badplatsen och Långmyra. Stort tack till alla som var med!

IP-only har haft avstämningsmöte med kommunen och vägföreningarna den 6 april. Bland annat diskuterades utbyggnaden i Färna-Stjärnvik-Oti. Anslutningsgraden är 60% vilket är bra. Det blir ett nytt markägarmöte den 16 maj där markavtal ska diskuteras. Det är fortfarande inte klart med Sveaskog, men de är positivt inställda.

lekpark 2016 350

I och med om- och utbyggnad av förskolan blir det även en ny lekpark med nya roliga saker. Det tar ytterligare någon månad innan byggarbetet inne i skolan påbörjas.