Kätting 1825Länkar till ankarkätting. Varje länk väger drygt 5 kilo.