ravasen-orto-1-450

När vädret tillåter kommer centrala delarna av Färna att fotograferas från ovan. Bilderna kommer att användas för lokal planering och är ett komplement till flygbilderna som Lantmäteriet tillhandahåller.

» Lågupplöst exempel

Nu när det är avlövat och snöfritt får man perfekta bilder för kartering, det är enkelt att se skillnad på olika marktyper. Koordinatsättning kommer att ske utifrån ett antal kända fixpunkter och tomtgränser som kommer att markeras med "badringar" innan fotografering.